Chirurgie ruky a zápěstí

home-hand-surgery.jpg, 66kB

Chirurgie zápěstí a ruky je medicínský obor, který v sobě kombinuje poznatky z ortopedie, plastické chirurgie, neurochirurgie a obecné chirurgie. Zabývá se veškerým postižením v oblasti ruky a zápěstí. (vrozené vývojové vady, úrazy ruky a zápěstí, postižení degenerativní, nádorové postižení ruky a zápěstí, infekty ruky a zápěstí apod.)

Stojí na pomezí těchto oborů a proto zvládnutí pouze jednoho z těchto oborů ještě nezaručuje schopnost práce a zejména úspěšného výsledku v chirurgii ruky.

surgical-tools.jpg, 26kB

Tato část medicíny vyžaduje práci pod zvětšením, čehož lze docílit zvětšovacími (lupovými) brýlemi či mikroskopem, použitím bezkreví, což zaručuje turniket, a specifické operační nástroje.

Dnešním trendem v medicíně je specializace a superspecializace.

Výsledky v medicíně nejvíce závisejí na počtu provedených výkonů.