Životopis

Kvalifikace

2000Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK
2000 Ortopedicko - traumatologické oddělení Oblastní Nemocnice Středočeského kraje Kladno
2005Atestace v oboru Ortopedie – traumatologie
2005Licence ČLK k vykonávání samostatné lékařské praxe
2008Ordinář pro chirurgii ruky a zápěstí v Oblastní nemocnici Kladno

Kurzy a kongresy

Členství ve společnostech

Dokumenty